Rapport: Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll

Rapport: Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll

Kund: Transportföretagen

Denna studie av hur budgeten för vägunderhåll långsiktigt påverkar tillståndet på det svenska statliga vägnätet genererade över 200 pressklipp varav 40 debattartiklar och ledare. Den låg också till grund för två interpellationsdebatter om vägunderhåll i Sveriges riksdag.